Milyarlarca insan bir kez daha adı “Dünya Barış Günü” olan 1 Eylül’ü kan ve gözyaşının hakim olduğu bir siyasal iklimde karşılıyor.

BM, emperyalistlerin savaşlardaki rolünü es geçerek, burjuva düzenin çıkarları doğrultusunda “Dünya Barış Günü”nün içini boşaltmıştır.

Ulusal sorunda gerçek özgürlük ve tam eşitlik bir devrim programıdır, devrimin ulusal soruna ilişkin çözüm programıdır.

Haberler

Konur Sokak’ta stand açılmasını engellemeye çalışan polis yine saldırdı.

HEMA’da anlaşma sağlanamaması üzerine dün greve çıkıldı.

Hindistan’da yeni iş kanunu tasarısına karşı 1 günlük genel grev yapıldı.

Kos Adası'na geçmek isteyen göçmenlerden en az 11'i can verdi.

 Gençlik örgütü de Syriza'dan ayrıldığını açıkladı.

Sorunlarının çözülmesini isteyen eylemciler işgal eylemi yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Mustafa Çalışkan atandı.

 Kütahya’da madende yaşanan göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi ise yaralandı.

Güncel

Seçim oyununun sermayenin çıkarları oranında “demokrasi” anlamına geldiği 7 Haziran sonrası çok net görüldü. HDP bu gerçekleri ifade etmekten geri durduğu sürece, bu kirli oyunun nesnesi olacaktır.

5-6 Eylül tarihlerinde Ankara'nın Mamak ilçesindeki Tekmezar Hacı Bektaşi Veli Parkı'nda gerçekleştirilecek olan 12. Mamak Kültür Sanat Festivali üzerine festival hazırlık komitesi sözcüsüyle konuştuk.

Dört yıldır emperyalizme, gericiliğe, cihatçı teröre karşı direnen Suriye halklarıyla dayanışma içinde olmak enternasyonalizm ve halkların kardeşliğini savunanlar için kaçınılmaz bir görevdir.

MESS şahsında sermaye devletinin açtığı savaşa karşı sınıf savaşını büyütecek ve sınıf mücadelesini her alana yayacak bir hazırlık içine girilmesi gerekmektedir. MESS’in örgütsüzlük tablosundan aldığı gücü dağıtacak bir mücadele hattı ortaya koymalıyız.

Değerlendirmeler

Özel sayfalar

Gündem

Gerçek barış ve özgürlük, ancak ve ancak işçi sınıfı ile emekçi halkların birleşik, devrimci ve enternasyonalist mücadelesi ile elde edilebilecektir.