Durmak yok, Greif’le dayanışmaya devam….

Dayanışma çalışmalarını aktaran ve Greif direnişini selamlayan mesajları sunuyoruz.

***

Greif işçileriyle dayanışma çalışmaları devam ediyor. İstanbul’un iki yakasında yükselen işçilerin direngen, kararlı ve doğası gereği devrimci olan sesleri yalnızca İstanbul’un iki yakasını birleştirmeyecektir. Bu sesin çoğalarak güçlenmesini sağlarsak, biliyoruz ki, bu ses ülke ve dünya işçilerinin birleşmesinde önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu sesi güçlendirmek için olanaklarımızı seferber ediyoruz.

MLPD Baden Würtemberg eyalet yönetimi ile yaptığımız görüşmede Greif direniş ve işgalini tanıtarak dayanışmalarını istedik. Haberi büyük bir coşku ile karşılayan MLPD eyalet yönetimi, Greif işçilerinin işgal ve direnişleriyle dayanışma içinde olacaklarının altını çizdiler.

Dayanışmayı büyütme çalışmasının devamı olarak Mercedes’den işçi, işyeri temsilcisi ve sendika aktivistleri ile görüşerek Greif işçilerinin direngen sesini onlara da taşıdık. Direnişi coşkuyla karşıladılar ve hazırladıkları dayanışma mesajını BİR-KAR’a ileterek Türkçeye çevrilerek işçi arkadaşlarına iletilmesini istediler. MLPD eyalet yönetiminde aynı yönlü talepleri yerine getirerek emek mücadelesinin yüz akı, karanlığı yırtarak yolları aydınlatan siz Greif işçilerine iletiyoruz. Böylesine büyük bir mücadelede enternasyonal dayanışmayı örmeği boynumuzun borcu olarak görüyoruz.

Stuttgart Bir-Kar

***

İstanbul Greif’ın sevgili kadın ve erkek işçileri,

Sizlerin cesurca grev ve fabrikayı işgal etme eyleminizi duyduk.

On günden fazladır ki, sizler, işyerini işgal ederek üretimin gerçek sahiplerinin kimler olduğunu gösterdiniz. Dünyanın 50’den fazla ülkesindeki işletmelerinde sömürülerini gerçekleştiren Greif kapitalistleri sizlerin taleplerinizin bir bölümünü kabul etmişler. Ancak can alıcı temel talepleriniz; ücretlerin yükseltilmesi ve taşeron işçilerinin tümünün kadrolu işe alınması taleplerinizi reddetmişler.

Biz, sizlerin kararlı ve direngen tavrınızın devamını diliyoruz ! Sizin savaşınız bizimde savaşımızdır; bizlerde Almanya’da taşeronluk sistemine ve sömürünün yoğunlaştırılmasına karşı savaşıyoruz.

İşçiler, bugün her zamankinden daha da çok uluslararası alanda harekete geçmek zorundadırlar. Sizler bu mücadelenizle önde olduğunuzu gösterdiniz, bizler sizlerin bu kararlı ve direngen mücadelenizle dayanışmada olacağız ve bu mücadelenin ilerletilmesi için çalışacağız.

Yaşasın uluslararası dayanışma!

Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz!

MLPD Baden Würtemberg eyalet yönetimi adına

Inge Weible

***

Sevgili Greif isçisi arkadaşlar

Bizler Offensive Metal işçi grubu olarak, bugün sizlerin haklı davanızı öğrendik. Direnişiniz haklı ve meşrudur. Direnişinizi direnişimiz olarak görüyoruz. Böylece dayanışmamızı size bildirmek istiyoruz. Sizinle aynı düşüncedeyiz. Haksızlığa karşı mücadele etmek zorundayız.

Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için!

Biz sizin için sizden iyi haberlerinizi bekliyoruz.

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

Yaşasın enternasyonal sınıf dayanışması!

Offensive Metal İşçi Grubu

***

Sermayeye ve sendika bürokrasisine karşı 10 gündür tam bir bilinç açıklığıyla sürdürdüğünüz kararlı direnişinizi büyük bir heyecan ve coşkuyla izliyoruz. Üretimi durdurarak fiili bir grevle birlikte fabrikayı işgal etmeniz ve bunu büyük bir örgütlülük ve sınıf disipliniyle sürdürmeniz sizi Türkiye işçi sınıfının öncü bölüğü haline getirdi. Bunu bilinci ve sorumluluğuyla davrandığınızı görüyoruz. Bunun bize yükledigi görevleri de biliyoruz. 

Sizinle yapılan bir röportajda “sınıf kimliğinde birleştik” demiş ve eklemişsiniz. “Burada 600 tane cesur yürek var. Dışarıdan gelenlerin göreceği şey umut ışığı. Güneş buradan doğuyor. Herkes burada aydınlanacak.” Bu sınıf bilincinizin mükemmel bir özetidir ve büyük bir heyecan kaynağıdır. Güneş Greıf’ta doğuyor ve biz de burada onunla aydınlanıyoruz.

Direnişinizi ve sesinizi buraya taşımak için çalışıyoruz. Kahve ve posta kutularına bildiriler dağıtıyoruz. Açıklamanızı çeşitli ilerici-demokratik kurum ve kuruluşlara iletiyoruz. Savaş karşıtı platformun yanı sıra sendikalarla ve İsviçreli devrimci ilerici kurumlarla görüşüyoruz. Görüştügümüz savaş karşıtı platform direnişinize destek mesajı yayınladı, İsviçre Devrımci İnşa Örgütü açıklamanızı kendi günlük sitelerinde BİR.KAR’ın sunumuyla birlikte yayınladı (www. aufbau.org). İsviçre’nın en büyük sendikası olan UNİA direnişinizi uluslararası bölümle paylaşacak ve biz bunun takipçisi olacağız. Önümüzde daha ulaşacağımız bir dizi kurumlar var. Çeşitli etkinlikleri de direnişinizi tanıtmak için kullanacağız. Bu çabalarımız eşliğinde maddi destek de topluyoruz. Topladığımız maddi katkıyı en kısa zaman içinde sizlere ileteceğiz ve çabalarımızı sürdüreceğiz.

Basel BİR-KAR

***

 

Merhaba, her koşulda nasıl direnileceğini, birleşen işçilerin yenilmezliğini gösteren Greif işçileri…

Merhaba hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için inancını kuşanan, işçiler arasındaki yapay bölünmeler reddeden, taşeronluk köleliğine son vermek için ilmik ilmik işçilerin birliğinin ören Greif işçileri…

Merhaba, direnişi işgalle taçlandıran Greif işçileri…

Merhaba, sadece kendimiz için değil, işçi sınıfının hakları ve geleceği için direniyoruz diyen Greif işçileri…

Aldığınız baş eğmez tutum ve kararlılıkla, biz işçilere örnek oldunuz. Kayseri’de bulunan sınıf kardeşleriniz olarak, işgal eyleminizi, direnişinizi selamlıyoruz.

Greif işçisi yalnız değildir!

Birleşen işçiler yenilmezdir!

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

Kayseri İşçi Birliği

***

Direnen Greif işçileriyle dayanışmayı büyütelim

Uzun zamandır taşeronlaşmaya karşı mücadele eden Greif işçilerinin fabrikalarını işgal etmeleri, hakları için mücadele etmelerinin yanı sıra düzenin seçim oyununa indirilen büyük bir darbedir. İşçi sınıfının oy aldatmacasına kanmayacağı, hak kazanımlarının ancak kendi mücadeleleriyle mümkün olacağı şiarını yükselttiler. Gün, Greif işçileriyle dayanışmayı büyütme günüdür. Bizler Ankara Devrimci Liseliler Birliği olarak, Greif işçilerinin fabrika işgalini selamlıyoruz. Gençliğin ve özelde liselilerin kurtuluşunun, ancak işçi sınıfının devrimci eylemiyle mümkün olacağının farkındayız. Zafere giden yolda, Greif işçileriyle devrimci dayanışmayı büyütelim. Sömürüsüz, sınıfsız ve sınırsız bir dünya mümkündür!

Ankara Devrimci Liseliler Birliği