İzelman işçileri kazandı!

İhalenin iptal edilmesiyle İzelman işçilerinin işten çıkarılmalarının önüne geçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde çalışan İzelman işçileri yapılan ihaleyi Zigahanoğlu isimli taşeron şirketin alması nedeniyle 1 Mayıs günü işsiz kalacaklardı. Bu süreç üzerine sendika hem hukuki hem de fiili mücadele başlatmış, 8 Nisan’da başlayan eylemler, İBB önüne çadır kurulmasıyla sürmüştü.

Sabah saatlerinde ise kolluk güçleri işçilerin çadırına saldırdı. Sabah 05.00-05.30 arası 150-200 kişilik polis gücü, kurulan çadıra saldırarak el koydu. İşçiler polis saldırısının ardından çadırı tekrar kurdular ve eylemlerine devam ettiler.

Bugün saat 11.30’da ise mahkeme ihaleyi durdurma kararı aldı. Kararın ardından açıklama yapan taşeron şirket de ihaleden çekildiğini bildirdi. Bu yaşanan durum üzerine işçiler ve sendika davul-zurna eşliğinde halay çekerek kazanımlarını kutladılar. Saat 15.00'te İBB önünde yapılan kutlama eyleminde ilk önce DİSK Ege Bölge Temsilcisi ve Genel-İş 3 No’lu Şube Başkanı Memiş Sarı öz aldı.

Sarı konuşmasında eylemlilik sürecinde destek olan Türk-İş, KESK, TTB ve TMMOB'a teşekkür etti. Taşerona karşı yürüttükleri mücadeleyi özetledi. Taşerona karşı mücadelenin süreceğini belirtti. Sınıf dayanışmasının önemine dikkat çeken Sarı, 1 Mayıs'ta alanlarda olacaklarını söyledi ve ücretlerini alamayan BMC işçilerinin sürecine de değinerek dayanışma çağrısı yaptı.

Sarı konuşmasını yaşanan polis saldırısını protesto eden "mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Baskılar bizi yıldıramaz" sözleriyle bitirdi.

Ardından Genel-İş Genel Başkan’ı Erol Ekici konuştu ve özelleştirme, taşeronlaşma saldırılarının vahşi kapitalizmin sömürü biçimi olduğunu, buna karşı sınıf kiniyle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Taşeronlaştırma saldırısının AKP döneminde daha da arttığını vurgulayana Ekici, AKP döneminde işçi sınıfına yapılan saldırılara değindi. Taşerona karşı mücadele eden sendikacıların tutuklanmasını, ceza almasını kınadı.

Ekici konuşmasını şu sözlerle bitirdi: "Bizler tutuklamalara, operasyonlara karşı yılmadık, yılmayacağız. Taşerona geçit vermedik, vermeyeceğiz. Tüm saldırılara sınıf kinimizle karşı koyacağız. Mücadelemizi ve haklarımızı savunmaya devam edeceğiz."

Eylem çekilen halayların ve atılan sloganların ardından sona erdi.

Kızıl Bayrak / İzmir